Optima, Sakata se kool vir somerproduksie

05 September 2018  Read: 406

 

Kool is oorspronklik ‘n wintergewas wat gedurende herfs geplant word, deur die winter groei en in die lente geoes word.  Met die verloop van tyd is nuwe variëteite geteel wat geskik is vir verbouing regdeur die jaar - selfs deur die winter.  Die verskeidenheid van kole wat vandag beskikbaar is, wissel in grootte, vorm en kleur.  Die verbruiker kan kies en keur tussen koolkoppe van verskeie groottes, vanaf babakool tot koppe van 4 kg en selfs groter.  Die vorms van die verskeie koppe kan ook wissel tussen spits, plat, semi-rond en rond.  Daar is selfs ook ‘n keuse tussen groen kool en rooi kool.  

Vandag se baster variëteite beskik verder oor goeie siekteweerstand wat nodig is vir die produsent om ‘n goeie oes te verkry en om chemiese bespuiting te verminder.  Suid-Afrika en Afrika is uniek in die sin dat ons hou van groot koppe vanaf 4 kg en selfs groter.  Sakata se koolvariëteit Optima, bied presies wat die produsent verlang – goeie kwaliteit groot koppe met uitstekende siektebestandheid:

Optima beskik oor intermediêre weerstand teen Swartvrot en is dus hoofsaaklik geskik vir areas waar die Swartvrot druk baie hoog is - veral met die hui-dige wisselvallige klimaatsomstandighede, bied dit die produsent addisionele versekering van goeie kwaliteit koppe.  Die sterk groeier neem ongeveer 80 tot 100 dae om bekwaamheid te bereik nadat dit verplant is, afhangende van die temperatuur.  Die groot raam be-skerm die koppe baie goed teen sonbrand asook windskade.  Optima se koppe is semi-rond tot rond met ‘n kopgrootte tussen 3 en 5 kg - afhangende van die plantpopulasie, kan dit selfs groter wees.  

Saailinge
Dit is baie belangrik dat goeie kwaliteit, sterk saailinge geplant word.  Swak saailinge lewer swak kwaliteit, klein koppe wat op die ou einde ‘n lae opbrengs te weeg bring.  Die produsent moet ook seker maak dat die saailing se groeipunt nie beskadig is nie, aangesien dit daartoe kan lei dat die plant geen kop kan vorm nie, of meer as een kop vorm wat nie bemarkbaar is nie.  Die saailinge moet verder ook nie te lank raak in die saailaai voordat dit uitgeplant word nie, aangesien lang saailinge na uitplant kan verwelk en beskadig kan word deur die son.  Dit is belangrik vir die produsent om gebruik te maak van ‘n betroubare saailingkweker om te verseker dat die aanplanting van die begin af met goeie kwaliteit saailinge gevestig word.  Sommige produsente poog om kostes te spaar deur hulle eie saailinge te kweek, wat gewoonlik lei tot swak kwaliteit saailinge wat verskeie probleme tot gevolg het soos swak plantjies, lae uitsny persentasies, swak eenvormigheid, siektes in die veld afkomstig van die saailinge, swak wortelstelsel en nog baie meer. 

Uitplant van saailinge
Indien moontlik moet saailinge op beddings of op walle geplant word.  Dit lei tot beter dreinering van water wat minder grondsiektes beteken, asook die beskikbaarheid van meer suurstof in die grond.  Die produ-sent moet verseker dat die saailinge se stam of wortel nie beskadig word tydens uitplant nie, aangesien dit kan lei tot die belemmering van groei en die vorming van klein koppe.  Die wortelhuisie moet verder ook nie uitdroog tydens uitplant nie, omdat die saailing se wortels sal sterf en die saailing nie sal groei nie.  Met die uitplant van saailinge, met die hand of met ‘n planter, moet die produsent bewus wees van die volgende:

•  maak seker dat die gate diep genoeg is dat die saailing se wortel nie buig, ingeforseer word, of breek nie - dit kan beteken dat die plantjie slegs klein koppe sal vorm
•  maak seker dat die saailing se wortelstelsel reg ontwikkel is en dat die groeipunt nie beskadig is nie.

Grondvoorbereiding
Dit is belangrik vir die produsent om kennis te neem van die tipe grond waar die kool geplant word.  Deur ‘n profielgat te grou kan die produsent sien wat gebeur met die dreinering asook die wortelontwikkeling van die plante in die grond.  Hierdie observasie sal die produsent baie help in sy besluit oor hoe om die grond te bewerk.  ‘n Diep bewerking om die ploegsool te breek en om dreinering aan te help, gevolg deur saadbedvoorbereiding met ‘n beddingmaker.  Voor opkoms kan kunsmis saam met die bedvoorbereiding ingewerk word.

Bemesting
Dit is verder belangrik vir die produsent om ‘n grondmonster te neem en dit te laat analiseer, sodat ‘n sorgvuldige bemestingsaanbeveling gedoen kan word.  Die korrekte bemestingsprogram dra by tot ‘n gesonde oes met ‘n hoë opbrengs van kwaliteit koolkoppe. Sakata lewer ‘n diens aan die produsente deur bemestingsaanbevelings te maak wat variëteitspesifiek is.  Kontak ons gerus indien u van hierdie diens gebruik wil maak.


Vir meer inligting oor Sakata se koolvariëteite skakel gerus vir Leon Labuschagne by 083 585 1181 of besoek Sakata se nuwe webwerf by www.sakata.co.za.

AFWYSENDE KLOUSULE:  Hierdie inligting is op ons waarnemings en/of inligting vanaf ander bronne gebaseer.  Aangesien gewasprestasie van die interaksie tussen die genetiese potensiaal van die saad, die fisiologiese eienskappe daarvan en die omgewing, bestuurspraktyke ingesluit, afhang, gee ons geen  waarborg uitdruklik of deur implikasie, vir die prestasie van gewasse  relatief tot die inligting gegee, nog aanvaar ons enige aanspreeklikheid vir enige verlies, direk of as gevolg daarvan, wat tewyte aan enige oorsaak ookal mag ontstaan.  Lees eers asseblief Sakata Seed Southern Africa (Pty) Ltd se verkoopsvoorwaardes voordat saad bestel word.

 
 
 
 

0 Comments

To leave a comment you need to login / register first