Tamatiepryse onder druk

03 August 2018  Read: 553

 

Suid-Afrika is een van die lande waar gewasverbouing toenemend onder druk verkeer - nie net vanuit ekonomiese oorde nie, maar ook as gevolg van omgewings- en klimaatsverandering.  Tamaties is een van die belangrikste groentegewasse wat geproduseer word en vorm deel van die stapeldieet van ’n groot deel van die populasie.  Tamaties is baie veelsydig en kan regdeur die jaar in slaaie, bredies en sop gebruik word.  Meer en meer navorsing dui op al die voordele wat tamaties vir die mens inhou as deel van ’n gesonde lewensstyl.  Tamaties is dus in groot aanvraag regdeur die jaar.  Marktendense wys egter dat die prys van tamaties grootendeels deur vraag en aanbod bepaal word.  Produsente word hierdeur onder groot druk geplaas met stygende insetkostes, wisselvallige opbrengste en ’n laer aanvraag op die markte.  Hierdie faktore dwing die produsent om deeglike strategieë in plek te kry om te verseker dat die produsent op die regte tyd die hoogste moontlike kwaliteit tamaties op die mark te kan plaas.

Wêreldtendense in die verbouing van tamaties is besig om radikaal te verander - verbouing onder beskerming is nie meer net ’n luukse nie.  Met die verandering in klimaat en die aanvraag na hoër kwaliteit, gekoppel aan die druk van die verbruiker om minder chemiese stowwe te gebruik, noodsaak dit die produsent om sy produksie te optimaliseer.  Verbouing onder beskerming moet nie net gesien word as hoë tegnologie strukture wat vergelyk kan word met dìe in byvoorbeeld Nederland of Kanada nie.  Eenvoudiger strukture en selfs nethuise verbeter die opbrengspotensiaal van ’n produsent, deurdat die produsent beter beheer het oor verskeie faktore.  Die belangrikste beginsels in die bestuur, is om die omgewing tot ’n mate te bestuur, dat die plante optimaal produseer en maksimum opbrengste behaal word op die oppervlakte.  Ander voordele sluit ook in verbeterde sanitasie, wat veral insekvektore beter kan beheer.  Plante wat nie aan omgewingstres of siektedruk blootgestel word nie, produseer der-halwe beter.

Sakata Saad is op die voorgrond van ontwikkeling  en die plaaslike teelprogram wat reeds in 1956 begin is, is diep gegrond in die hele tamatie-industrie wêreldwyd.  Die kennis en ervaring hierin word toegepas om vandag leier variëteite vry te stel wat in Suid-Afrika geteel word en aangepas is vir die plaaslike markte met al die vereistes wat daarmee gepaard gaan.

Esty is by uitstek geskik vir oopland verbouing met vruggroottes van 180 tot 220g.  Die vrugte is baie ferm en het ’n baie goeie houvermoë wat vergelyk kan word met van die beste variëteite ter wêreld. Die opbrengspotensiaal van Esty is uitstekend en goeie vrugkwaliteit en -grootte word perfek gekombineer in hierdie variëteit.  Esty is gevoelig vir die oortoediening van veral Stikstof bemesting en gepaardgaande met oorbesproeiing lewer die variëteit nie die verwagte resultate nie.  Esty behaal uitstekende opbrengste by van ons land se grootste tamatieprodusente.

Galaxy beskik oor uitstekende vrugkwaliteit en ’n baie goeie siektepakket wat “Tomato curly stunt virus” (ToCSV) insluit.  Die plante produseer eenvormige trosse en vrugset vind vroeg plaas.  Galaxy is baie aanpasbaar en kan onder besker-ming of in die oopland verbou word.

Jasmine is ’n nuwe variëteit wat spruit uit Sakata se plaaslike teelprogram.  Jasmine word gekenmerk deur uitstekende vrugkwaliteit, eenvormige vruggrootte en ’n baie goeie siektepakket.  Die variëteit lewer sterk groei-kragtige plante wat onder andere weerstand bied teen “Tomato curly stunt virus” (ToCSV) en Tamatie kromnekvirus (TSWV).  Die aantreklike vrugte is groot en baie ferm met ’n goeie kleur wat die variëteit ’n móét maak in enige produksieprogram.  Die plant beskik oor ‘n regop stam en blaarrangskikking wat die plant ’n oop raam gee en gevolglik die oplei van die plante vergemaklik.

Die bemesting en besproeiing van enige variëteit is seker van die mees kritiese bestuursaspekte wat die potensiaal van die gewas bepaal.  Hierdie twee faktore het ’n invloed op al die ander aspekte soos pes en plaagbeheer, siekteweerstand, kwaliteit en opbrengs.  ’n Plant wat nie onder enige stres verkeer nie se produksiepotensiaal is beter en kan ook die eksterne omgewings- en klimaatstoestande beter hanteer.
Vir meer inligting oor Sakata se tamaties of produksiepraktyke, skakel gerus vir Leon Labuschagne by 083 585 1181.

AFWYSENDE KLOUSULE:  Hierdie inligting is op ons waarnemings en/of inligting vanaf ander bronne gebaseer.  Aangesien gewasprestasie van die interaksie tussen die genetiese potensiaal van die saad, die fisiologiese eienskappe daarvan en die omgewing, bestuurspraktyke ingesluit, afhang, gee ons geen  waarborg uitdruklik of deur implikasie, vir die prestasie van gewasse  relatief tot die inligting gegee, nog aanvaar ons enige aanspreeklikheid vir enige verlies, direk of as gevolg daarvan, wat tewyte aan enige oorsaak ookal mag ontstaan.  Lees eers asseblief Sakata Seed Southern Africa (Pty) Ltd se verkoopsvoorwaardes voordat saad bestel word.

 
 
 
 

0 Comments

To leave a comment you need to login / register first