De Jager gesels met Gates

06 June 2017  Read: 227

 

Die Bill en Melinda Gates Stigting het op 3 Mei vanjaar, tydens ‘n dinkskrum op die kampus van Intellectual Ventures in Seattle, Washington State, besluit om digitale kommunikasiegeleenthede te benut om die modernisering en kommersialisering van veral kleinskaallandbou in Afrika te bevorder.

Die uitbreiding van selfoonnetwerke en verwante bankdienste, en die skerp styging in toegang tot selfone in landelike gebiede in Afrika, skep geleenthede wat voorheen nie moontlik was nie.

Dr Theo de Jager en Ishmael Sunga, onderskeidelik President en Uitvoerende Direkteur van die Suider-Afrikaanse Konfederasie van Landbou-unies (SACAU), wat 17 nasionale Landbou-organisasies in 12 lande verteenwoordig, is genooi om aan die kleingroepiegesprek deel te neem.

SACAU is sedert 2014 besig met verskeie loodsprojekte om digitale tegnologie in landbou-ontwikkeling te toets. Hierdie projekte sluit ondermeer in ‘n grootdataprojek in die melkbedryf in Zambië, boereregi-
strasieprojekte in Swaziland en Lesotho, waardeketting-gebasseerde finansiering in Tanzanië en ‘n innoverende ledegeldstruktuur saam met Suid-Afrikaanse landboumaatskappye.

Daar is onder andere gekyk na die oes van toepaslike data oor klimaat, produksie, markte, kostes, rampe, opbrengste, peste en siektes, en produksie-areas.

Saam met Bill Gates, het sy dekadelange kollega en vriend, Nathan Paul Myhrvold, asook die Hoof van die Bill en Melinda Gates Stigting, Dr Susan Desmond-Hellmann, baie aktief aan die dikwels robuuste debat deelgeneem.

Hulle het veral indringende vrae oor die volhoubaarheid van heërsende modelle van kleinskaal-boerdery in Afrika, en hoe kommunikasiegnologie, data en n volgende generasie van digitale landbou-organisasies kan bydra om armoede en honger uit te wis.

‘n Afvaardiging van die Bill en Melinda Gates Stigting sal einde Mei die SACAU Jaarvergadering in Kaapstad bywoon om verdere toepassings en moontlike voortspruitende projekte in Suidelike Afrika te ondersoek.

 
 
 
 

0 Comments

To leave a comment you need to login / register first